A-Mentor Äriprojektid

Ettevõtete müük

Avaleht / Ettevõtete müük

Tihti ettevõtte tegevus peatub või tegevus lõppeb ja ettevõte jääb kasutult seisma, kuid ettevõtte likvideerimine on aeganõudev ja tüütu tegevus. Teatavasti kaasneb ettevõtte omamisega, täpsemalt juhatuse liikme staatusega kohustusi, milledest üheks tähtsamatest on aruandluskohustus - kui isegi tegevus puudub, tuleb iga-aastaselt, 6 kuu jooksul majandusaasta lõppemisest, esitada majandusaasta aruanne, mille esitamata jätmisel tavatseb Äriregister ettevõtte iga juhatuse liiget trahvida mitte vähem kui  200 euro suuruse trahviga

Alternatiivina firma likvideerimisele (al 300 eurot) pakume teile võimalust oma firma müüa.


Lisaks eelpoolnimetatud varem mittetegutsenud või peatatud tegevusega firmadele võib meile müümiseks pakkuda tegutsevaid ettevõtteid või paluda meie abi oma ettevõttele ostja leidmisel... 

Mõningatel juhtudel oleks mugav osta juba valmis ettevõte, millel on ajalugu ja sünniajast on möödunud nii mõnigi aasta. A-Mentor OÜ aitab Teil osta ettevõte, mille ajalugu ja raamatupidamise korrektsust oleme kontrollinud.

Abistame ka uute ettevõtete asutamisel. Aruandluse korrastamisel ja majandusaasta aruannete esitamisel.

Müügis olevad ettevõtted

Nimi Vanus Hind
Kauda Projekt OÜ 4 2 000,00 €