A-Mentor Äriprojektid

Äriplaanid ja projektid

Avaleht / Äriplaanid ja projektid

Pakume äriplaani kirjutamise teenust  ettevõtlikele isikutele, kes soovivad alustada ettevõtlusega, kuid puuduvad kogemused ja oskused panna kirja äriplaani või hinnata finantsprgnoose objektiivselt ja erapooletult.

Ettevõtete asutamine on lihtne, aga alustamiseks on tarvis äriideed. Äriideed võivad tuleneda mõnest ammusest unistusest, kasvada välja olemasolevast ärist või olla tingitud vajadusest tagada endale või oma perele sissetulekuid. Äri alustamiseks on soovitav, sagali ka nõutav oma äriplaan prfessionaalselt koosatada. See annab struktueeritud ülevaate, mis on olemas ja mis veel puudu ning võimaldab hinnata oma rahalisi võimalusi. Tihti puuduvad tulevasel või juba olemasoleval ettevõtjal kogemused ja oskused äriplaan kirja panna - jääb puudu nii kirjalikust väljendusoskusest, kui ka struktueeritud teksti loogilisest ülesehitamise oskusest, samuti planeerimismeetodite rakendamisoskusest, isegi kui idee on iseenesest hea ja oskusteave ettevõtjal olemas.

Selleks, et võõrvahendeid kaasata (panga või investori raha) on vaja planeerida tulevasi rahavoogusid. laen tuleb üldjuhul alati kokkulepitud aja pärast ka mingi intressiga tagastada ja selle tagasimaksmise võime peaks selguma planeeritavatest rahavoogudest.

Äriplaan aitab ka alustavaid ettevõtjaid, sest Eesti riigi, EASi ja Kredexi toel saavad nad äriplaani olemasolul laenu küsida.

Kõigis nendes küsimustes aitab teid A-Mentor OÜ, kelle asutajal on läbitud projekti kirjutaja ja hindaja programm, on olemas praktiline kogemus ja Projektijuht II kutsetunnistus.